Winnaar Drogmetica, schoonmaak- en onderhoudsartikelen

Henkel

 

Henkel wint door uitstekende
scores op alle aspecten

Afgelopen jaren was Henkel al meer dan eens genomineerd. Dit jaar eindigt Henkel fier bovenaan. Henkel werkt al jaren aan een goede samenwerking met de retail en dit jaar betalen die inspanningen zich uit in de Industributie Trofee.

Beeld: Ontbijtshow Industributie 2021 - Foto: Nathan Reinds

Lees verder 


Henkel maakt een forse stap naar de top. Is het een bewuste aanpak van de samenwerking?

Sales director Edwin Dijkshoorn: ‘We hebben de afgelopen jaren structureel gewerkt aan een optimale samenwerking met de retail. We streven ernaar om als businesspartners de consument centraal te stellen en de win-win op te zoeken. We werken consistent aan de kwaliteit van ons team, met gedreven medewerkers die voor een langere periode bouwen aan de relatie met onze gesprekspartners.’

 

Wat heeft corona betekend voor homecare?

Stefan Pichler, general manager Benelux: ‘Tijdens corona is iedereen veel meer thuis geweest, waardoor we meer zijn gaan afwassen en vooral het huis meer hebben schoongemaakt. De categorie household care heeft dat gemerkt in de gestegen aankopen door consumenten. In de voor ons belangrijkere groep van wasmiddelen is die vraag juist iets geslonken, doordat we minder naar buiten gaan, minder afspraken hebben en thuis makkelijker gekleed gaan. Het heeft zeker wat invloed gehad op onze bedrijfsvoering.’

 

Henkel weet zich verder te verbeteren in accountmanagement. De onderhandelingsvaardigheden en besluitvaardigheid worden ruim een punt hoger beoordeeld door de retail. Bent u anders aan tafel gaan zitten?

Dijkshoorn: ‘Nee, we zijn niet anders aan tafel gaan zitten, de tafel zelf was heel anders dit jaar. Veel contacten liepen online, ook de contacten met onze contactpersonen bij de retail. En juist hierin hebben we het voordeel van een breed team met veel mensen die al langer meedraaien op hun functies, die een langdurige, stabiele relatie hebben opgebouwd, zowel in key-accountmanagement als in trade marketing en supply chain. Dat schept direct vertrouwen op het moment dat je handelsgesprekken, de overleggen en de samenwerking ineens via het computerscherm verlopen. Daarnaast zijn we met onze sterke resultaten een belangrijke groeidrijver voor het categorieresultaat van onze retailpartners. Ook dit jaar is Henkel weer het snelstgroeiende bedrijf binnen de markt waarin wij opereren.’

De retail waardeert ook de leveringsbetrouwbaarheid hoger. Hoe zit dat in een voor distributie zo moeilijk jaar?
Pichler: ‘Net als bij de andere aspecten is ook dit een gezamenlijke inspanning. Het heeft bij alle aspecten van de samenwerking ook te maken met een sterk wederzijds vertrouwen. Samen met de retail stellen we een joint forecasting op om de belevering zo goed mogelijk te laten verlopen. De basis voor die goede samenwerking is toch het team aan beide zijden van de relatie. En ook hier geldt dat we er de afgelopen jaren aan hebben gebouwd. Bovendien hebben de uitdagingen voor distributie het afgelopen jaar voor heel Europa gespeeld. Hierin hebben we binnen Henkel ook internationaal goed samengewerkt om steeds alle klanten zo goed mogelijk te bedienen.’

 

Dijkshoorn: ‘Waar we daarnaast erg trots op zijn is onze prestatie in Digitalisering, waarin dit jaar voor het eerst de waardering is gemeten. We winnen in onze categorie en staan overall, van 113 leveranciers, op de vijfde plaats. Voor ons is dat een geweldige prestatie, vooral omdat we hier nadrukkelijk in hebben geïnvesteerd, zowel in mensen, als naar onze klanten.’

Hessing_1298

Beeld Industributie 2021 - Foto: Nathan Reinds 

Pichler: ‘Henkel heeft wereldwijd digitalisering aangemerkt als een topprioriteit, intern en in relatie met onze klanten. Het afgelopen jaar hebben we door deze expertise beslist waarde kunnen toevoegen aan het e-commercekanaal. We hebben een sterk e commerceteam, in Nederland maar ook internationaal, dat op meerdere vlakken de samenwerking opzoekt met de onlineteams van onze klanten.’

 

Wat verwacht u van 2021 voor de categorie en voor de samenwerking met de retail?
Pichler: ‘Ik verwacht dat de categorie wasmiddelen weer een lichte groei zal laten zien. De andere groepen in household care zullen hun huidige groei doorzetten. De groei zal vooral moeten komen van sterke innovaties. Henkel heeft verschillende introducties in de pijplijn. En we blijven investeren in onze merken en onze mensen en daarmee ook in het verder bouwen aan de goede samenwerking met de retail.’


Volgende pagina

Drogmetica

11/22
Loading ...