DE VERANDERENDE

SUPERMARKT EN HET

EFFECT OP DE AMBITIES

Marshoek bezig_1270
Marshoek bezig_1271

Ambitie is durven doen waar je goed in bent

EEN MARKTBEPALING VAN MARSHOEK

Een Marktbepaling van Marshoek geeft u een reëel beeld van de potentie van het marktgebied van uw winkel, onderbouwd met cijfers. Daarnaast heeft u de lokale concurrentie inzichtelijk en zal het rapport u relevante informatie verschaffen waardoor u op basis van klantsegmentatie beter kunt inspelen op de behoefte van uw klanten. Tot slot geeft een Marktbepaling van Marshoek u inzicht in de verbeteringen die u kunt doorvoeren om het rendement verder te optimaliseren.

VERBONDEN VOORUIT VAN MARSHOEK

Verbonden Vooruit van Marshoek is een medewerkers tevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek geven u inzicht in de wensen en behoeften van uw personeel. Dit maakt het mogelijk nauwgezet in te spelen op deze wensen en behoeftes van medewerkers. Door hier op in te spelen verhoogt u niet alleen de werknemers tevredenheid maar stimuleert u ook het werven van nieuwe medewerkers via uw huidige medewerkers, en ontvangt u uw klanten in een nog aangenamere winkel.

DE PERSOONLIJKE BENCHMARKING VAN MARSHOEK

Het Persoonlijke Benchmarkrapport geeft u een reëel beeld van uw winkelprestaties t.o.v. de formule specifieke Benchmark. Het rapport geeft u relevante informatie waardoor u nauwgezet verbeteringen kunt doorvoeren in uw winkel. De informatie in het rapport maakt het mogelijk om verbeterpunten te prioriteren en doelen meetbaar te maken. Zo werkt u efficiënt en effectief aan een nog beter rendement.

HET VASTGOEDPASPOORT VAN MARSHOEK

Het Vastgoedpaspoort van Marshoek geeft u een reëel beeld van uw vestigingsgebied en hoe de huurkosten zich verhouden ten opzichte van vergelijkbare supermarkten, onderbouwd met cijfers. Tot slot geeft het vastgoedpaspoort u een onderbouwd advies betreffende uw huurkosten. Betaalt u teveel of juist zeer marktconform? Het vastgoedpaspoort formuleert concrete vervolgstappen om te volgen wanneer u teveel betaalt.

Marshoek bezig_1278

Kobaltweg 44, Utrecht      •      030 - 63 59 400      •      info@marshoek.nl      •      www.marshoek.nl

Marshoek

6/33
Loading ...