Webinar Pricer

In hoeverre kan technologie supermarkten nu en in de toekomst ondersteunen? René van der Horst van Pricer bespreekt diverse praktijkcases die de (digitale) supermarkt ondersteunen. Ook gaat hij in op actuele ontwikkelingen die laten zien waar we heengaan, zoals shelf vision en het gebruik van AI.

Thema logo

instore innovatie

interview Pricer

28/33
Loading ...